Japan Tour - Hiroshima

Sa pamamagitan ng: Japan Tour - Mario Hirano.

Hiroshima - (29 mula Disyembre hanggang Sabado).

Screenplay:

1 - Miyajima Island at Itsukushima Shinto Temple.

credits - photo: fredzila.wordpress.com

2 - Lungsod ng Hiroshima - Museum, Hiroshima Peace Memorial.

3 - Yamato Museum.

Kasamang: Lahat ng tiket at ang bangka trip.

Halaga: ¥ 16 libo.

Mga booking: Japan - 08036405349 - Luis