Ang mga banyagang tagapag-alaga na dumaan sa pangangasiwa sa mga buwan ng 6, sabi ng pamahalaan

Ang pangkat ng mga banyagang tulong ng nursing na dumarating sa Japan na may bagong katayuan sa paninirahan, na magkakabisa sa buwan ng Abril, ay gagana kasama ng iba pang mga kawani sa mga paglilipat ng gabi sa unang anim na buwan, sinabi ng mga pinagmumulan ng Labor Ministry.

Ang bagong katayuan sa paninirahan ay magagamit sa mga dayuhan na may "mga itinalagang kasanayan," na kasama ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga ng pangangalaga para sa mga matatanda.

Ang Ministry of Health, Labor at Welfare ay marahil hilingin sa mga provider ng mga serbisyo ng nursing care sa buong bansa na nagbibigay ng mga dayuhang empleyado na magtrabaho sa gabi shift sa tabi ng ilang mga iba pang mga empleyado na kabilang ang Japanese kasamahan, ang mga pinagkukunan sinabi.

Notices ay ipapadala sa mga service provider sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan hanggang sa katapusan ng buwan, pagtatanong sa kanila upang gawin ang mga kinakailangang hakbang, sa isang ilipat dinisenyo upang tumahimik ang mga alalahanin ng mga tatanggap ng mga serbisyo nursing care, bukod sa iba pa.

Mga dayuhan ay maaaring lumahok sa pagkakaloob ng mga serbisyo nursing care kung pumasa ang mga iyon ng isang pagsusulit sa pagsubok ng kanilang mga kasanayan at kaalaman na may kaugnayan sa wikang Hapon at nursing care trabaho, o kung sila ay naipon sa tatlong taon ng karanasan bilang mga teknikal na interns.

Ang mga karapat-dapat na dayuhan ay pahihintulutan na gumana sa ilalim ng katayuan ng paninirahan ng kasanayan Uri 1.

Hinihikayat ng Ministry of Labor ang mga tagapagkaloob ng mga serbisyo ng pangangalaga sa nursing upang matiyak na ang mga dayuhang manggagawa ay hindi nagtatrabaho nang mag-isa sa shift sa gabi at sinusuportahan sila ng iba kapag tinutulungan nila ang mga matatanda sa araw-araw na gawain tulad ng pagkain at iba pang mga bagay.

Kung ang mga dayuhan ay pumupunta sa Japan upang magtrabaho sa nursing care facilities sa pamamagitan ng mga kasosyo sa pang-ekonomiyang kasunduan sa kanilang mga bansa sa tahanan o sa ilalim ng programa ng pagsasanay sa teknikal na pagsasanay ng Japan, hindi sila mabibilang bilang regular na empleyado sa unang anim na buwan, batay sa mga pamantayan na itinakda ng pamahalaan. institusyon.

Gayunpaman, may-hawak ng 1 Uri ng kakayahan upang residence status ay hindi mabibilang bilang mga regular na mga kasapi ng koponan mula sa unang araw ng trabaho, ibig sabihin, mga dayuhan na may status na ito ay nagbibigay ng mga serbisyo nursing care kaagad bilang regular na empleyado.

Sa pag-iisip na ito, ang ministeryo ay naglalayong palakasin ang kaligtasan ng mga serbisyo sa pangangalaga ng pag-aalaga sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga dayuhang tauhan sa loob ng isang panahon hanggang sa sila ay nakasanayan sa kanilang mga kapaligiran sa trabaho.

Pinagmulan: Yomiuri Shimbun