Japan Tour - Tsunoshima Island

Por: Japan Tour - Mario Hirano.

Tsunoshima Island - 2 araw.

Ang paraiso.

11 at 12 Araw ng Agosto.

Lumabas sa Kariya Station.

Screenplay:

Tulay.

Beach.

Parola.

Nagato Ohama.

Kawajiri.

Makipag-ugnay sa:

Japan - 090.3380.5349 (Docomo) - 080.3640.5349 (SoftBank) Luis Matos.