Hamamatsu unit

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Retro rock

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Bansa Super Party

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Ang 4 International Food and Culture Fair

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

World Gourmet

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Sexy halloween

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

S.Battle 18

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Hamamatsu Cup Samba Party

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Pagpapili kay Rosa Linda

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Funk vs Reggaeton

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

14th Festival ng Kabataan

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Mag-ambag sa Urban Legion

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Anak ng Halloween

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Magkasama & Mixed

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

25 Paulista Kung Fu Championship

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

KMG Band

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Hoost Cup (ホ ー ス ト カ ッ プ)

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Rooftop Rock

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Kamangha-manghang

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Walang Hangganan ang Rock N'Roll

Ni: Indikasyon - Marcia Assay. Rock N'Roll Walang Hangganan Nigth Coffee Day - 2 Nobyembre…

Afro 2 musika

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/