Japan Tour - Tokyo

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Boat Tour Tokyo

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Tokyo Sky Tree

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Asakusa Tokyo

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Tokyo Tower

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Pagkilala kay Niigata

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Sa daan patungo sa Nagano

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Snow Monkey Monkey sa Nagano Japan Onsen

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Tsunan Yuki Matsuri Lantern Festival

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Si Jair Bolsonaro ay umalis sa mga Brazilian na sabik sa pagdating sa Japan

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Ipinaliliwanag ni Eduardo Bolsonaro ang pagdating sa Japan

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Shirakawa Go Attractions

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan Tour - Takayama

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japan pulong Takayama

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Central park ng Japan

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Japanese Santa Claus

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Juni Party ng Toyota Community sa Japan 2017

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Brazil 2017 Feast na may Felix Sollo

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

2017 Brazil party sa Japan

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Bagong Taon sa Japan

Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/

Alamin kung paano gumawa ng mga karikatura sa Japan

Pinagmulan: TV Luiz / Youtube Leandro Ferreira | Koneksyon ng Japan ®Online editor, programmer, webmaster at developer. koneksyonjapan.com/new-team/