Boluntaryo | Alan Nunes Bica *

Taga-kolaborator - Kolumnista: Alan Nunes Bica *

Si Alan ay isang propesor ng Estado at Munisipyo sa Rio Grande do Sul, na may isang background sa Kasaysayan at pagdadalubhasa sa Sosyolohiya.

Nagtrabaho siya sa lugar ng pagtuturo para sa 5 na taon. May interes sa pulitika, ekonomiya, lipunan, kultura, paglilibang, palakasan at sinehan.