Patakaran sa pagpapatunay ng katotohanan

Ang mga balita at opinyon ay magkakaibang bagay. At ang balita ay nangangailangan ng patunay na mapabilang sa kategoryang ito. Si Mokuhyou Shinbun - 目標 新聞, ay naniniwala sa ito at, sa kadahilanang iyon, ang mga tseke LAHAT ang pampublikong impormasyon kapwa sa website nito at sa mga pahina nito sa mga social network at iba pang mga sasakyan.

Ginagamit ng aming mga pamato ang mga prinsipyo ng International Fact-Checking Network, isang internasyonal na samahan ng mga fact-checker.

Ang mga simulain na ito ay batay sa mga pangako mula sa limang mga lugar:

Non-partisanship at hindi pagpapasadya.
Transparency ng mga mapagkukunan.
Ang transparency ng samahan.
Transparency ng pamamaraan.
Bukas at tapat na patakaran sa pagwawasto.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang makipag-ugnay sa aming koponan ng mga pamato sa pamamagitan ng email: [Email protektado]

Kami ay palaging nasa iyong pagtatapon.