Si Sabrina Sato ay nagsusuot ng isang costume ng palabas sa metal mula sa Gaviões da Fiel: 'Walang balahibo'

Iniwan ni Sabrina Sato ang muscular body na ipinapakita sa isang kasuutan na kumakatawan sa Club upang maglaro ...