Ang mga kababaihan, migrante at mga menor de edad ay nagdurusa ng karamihan sa Latin America mula sa pagsiklab ng coronavirus

Ang coronavirus pandemya ay magpalala ng kalagayang pang-ekonomiya ng kababaihan, katutubo, mga migrante at mamamayan ng Africa na inapo sa…