Osu Kannon Matsuri ng Nagoya

Ni: Photographer - Mario Hirano. Sa 3 Agosto 2019, nagkaroon kami ng Matsuri ng…