Mga kapaki-pakinabang na Telepono - Japan

Mga kapaki-pakinabang na telepono at mahahalagang address sa Japan.

Emergency:

Listahan ng tulong 104.
Sunog / Ambulansiya 119.
110 Pulisya.

Konsulado:

Konsulado ng Tokyo

Tokyo-to Shinagawa-ku Higashi Gotanda 1-13-12 Gotanda Fuji Bldg. 2F
Telepono: 03-5488-5451. Fax: 03-5488-5458 Postal Code: 141-0022
Serbisyo: Lunes hanggang Biyernes, mula 8h30 hanggang 14h30

Consulate General ng Nagoya.

Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Marunouchi 1-10-29 Shirakawa Daihachi Bldg. 2F
Telepono: 052-222-1077 / 8 at 222-1107 / 8. Fax: 052-222-1079 - Postal Code: 460-0002
Pagtanggap: Lunes hanggang Biyernes, mula 9h hanggang 15h.

Embahada ng Brazil sa Japan.

Tokyo-to Minato-ku Kita Aoyama 2-11-12
Telepono: 03-3404-5211. Fax: 03-3405-5846 Postal Code: 107-8633

Tulong sa Mga Grupo:

Pagtulong sa Aksyon sa Kamay (0566) 72-7442.

LAL (Linya ng Tulong sa Latino - Pagpapayo ng Sikolohikal).
(0120) 66-2488.
(045) 336-2488.
Serbisyo: Miyerkules, mula 10h hanggang 21h at Sabado, mula 12h hanggang 21h, sa Portuges.

Gunma International Association (027) 243-7271.
Serbisyo: sa Portuges, sa Lunes, Miyerkules at Huwebes, mula 9h hanggang 17h. Mga Martes mula 9h hanggang 12h at Biyernes mula 10h hanggang 17h.

Saúde:

AMDA
(03) 5285-8088, sa Tokyo.
Serbisyo: sa Lunes, Miyerkules at Biyernes, sa Portuges, mula 9h hanggang 17h.
(06) 4395-0555, sa Kansai.
Serbisyo: Mga Martes mula 11h hanggang 15h.

Serbisyo ng Impormasyon sa Tulong sa Computer (CAIS).
Ang impormasyong elektroniko tungkol sa seguridad sa lipunan ng Japan at gawi sa kultura ng Hapon, Brazil, balita sa palakasan at libangan.
(045) 335-0092.
Serbisyo: 24 oras sa isang araw.

Mga Likha (Sanggunian at Suporta sa Sanggunian at HIV).
(03) 3369-7110.
Serbisyo: sa Huwebes, mula 13h hanggang 17h, sa Portuges at Espanyol.
(045) 361-3092.
Serbisyo: Lunes at Miyerkules, mula 10h hanggang 19h, sa Portuges at Espanyol.

Dial Health (0120) 05-0062.
Serbisyo: Lunes hanggang Biyernes, mula 9h hanggang 17h.

Disk CB. ALAM

Clube do Brasil - SABJA (Serbisyo ng Tulong para sa mga taga-Brazil sa Japan).
Pangkalahatang Pangkalahatan:
(070) 6639-5326.
Serbisyo: araw-araw.

(03) 3404-2704, sa Tokyo.
Serbisyo: Lunes hanggang Biyernes, mula 10h hanggang 16h.

Mga Tanong Medikal:
(080) 5055-5496.
(090) 4203-5283.
Serbisyo: Lunes hanggang Biyernes, mula 20h hanggang 22h.

Mga Asosasyon at Pamahalaan:

Aichi - International Exchange Association.
(052) 961-7902.
Serbisyo: sa Portuges.

Gifu - International Exchange Center.
(058) 277-1013.
Serbisyo: sa Portuges, Lunes hanggang Biyernes, mula 9h hanggang 16h.

Gifu - Gizan International Center.
(058) 266-7040.
Serbisyo: sa Portuges, Lunes hanggang Biyernes, mula 9h hanggang 16h.

Gunma - International Association.
(027) 243-7271.
Serbisyo: sa Portuges, Lunes hanggang Miyerkules, mula 9h hanggang 17h; sa Huwebes mula 9h hanggang 12h; sa Biyernes mula 10h hanggang 17h.

Mie - International Exchange Foundation.
(059) 223-5006.
Serbisyo: sa Portuges, Lunes hanggang Biyernes, mula 9h hanggang 17h30.

Nagano - Division International Relations Division ng Pamahalaan.
(026) 235-7188.
Serbisyo: sa Portuges, Lunes hanggang Biyernes, mula 8h30 hanggang 12h at mula 13h hanggang 17h.

Shiga - International Association.
(077) 523-5646.
Serbisyo: sa Portuges, mula 2a hanggang 6a, mula 10h hanggang 16h.

Shizuoka - Dibisyon ng Pamahalaang Pandaigdig.
(054) 221-2232.
Serbisyo: sa Portuges, mula 2ª hanggang 6ª, mula 9h30 hanggang 17h.

Shizuoka - International Exchange Association (Ibahagi).
(054) 273-5931.
Serbisyo: sa Portuges, Martes, mula 13h hanggang 17h.

Shizuoka - Hamamatsu International Communication and Exchange Foundation (Hice).
(053) 458-2170.
Serbisyo: sa Portuges, mula 3ª hanggang Linggo, mula 10h hanggang 17h.

Yamanashi - International Association.
(055) 228-5419.
Serbisyo: sa Portuges, sa Miyerkules, mula 16h30 hanggang 21h.